774 اُمین روز


 

دوسالِ پیش, همه مون میدونستیم که این جمع تا همیشه موندگار نیست. ولی با این حال به هم دلبستیم. یکی کمتر, یکی بیشتر... و من طبق معمول اون بیشتره بودم. در 774 اُمین روز از دیدارمون, چی میشه که همه بطرز ناگهانی حال و هوای بقیه به سرشون میزنه, خودم در تعجبم. 

 

✔ ارشدمون هم داره تموم میشه با یزدیا. با اینکه.... ولی کلی خاطره ازتون دارم که باعث میشه بازم ته دلم وقتی بهتون فکر میکنم, لبخند بزنم به زندگی!

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها